DEPARTMANLAR

ADEM DOĞRUER HUKUK alanında uzman ve geniş kadrosuyla şeffaflık, hızlı sonuç alma, sürekli bilgilendirme ilkelerini benimseyerek en üst seviyede müvekkil memnuniyetini sağlayarak, kurulduğu günden bu güne müvekkillerine büyük titizlikle danışmanlık, icra takibi ve dava takibi hizmetlerini sunmaktadır.

Kurumsal ve bireysel alacaklarınızın icra takibi yoluyla en kısa sürede tahsili, haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi, icra takibinden kaynaklanan her türlü davanın takibi, iflas, iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin yönetimi, deneyimli avukatlar ve icra takip personellerimiz aracılığıyla gerçekleştirilir. Bunun yanında icra takibi öncesi ve sonrası her aşamada danışmanlık hizmeti verilmektedir.

FAALİYET ALANLARI:
- İCRA DOSYALARININ TAKİBİ ve BORÇ TAHSİLATI
- HACİZ ve MUHAFAZA İŞLEMLERİ
- İCRA TAKİBİNE DAYALI OLARAK AÇILAN HER TÜRLÜ DAVANIN TAKİBİ
- İFLAS SÜRECİNİN YÖNETİMİ
- İFLAS ERTELEMELER

DEPARTMAN SORUMLUSU: Av. ADEM DOĞRUER

YÖNETİCİ AVUKAT: Av. BURÇİN BAYBURTLU

AVUKATLAR:

Av. DENİZ ESMER ŞENGÜL

Av. ABDULLAH KARAKOÇ

Av. ÖYKÜ EYÜPOĞLU

ADEM DOĞRUER HUKUK müvekkil şirketlerin her türlü iş ve işlemlerinin hukuka uygun bir şekilde yürütülmesi, tüm işlemlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi, karşılaştığı hukuki ihtilafların çözümlenmesi, kuruluştan tasfiyeye kadar her türlü sürecin hukuki olarak yürütülmesi, birleşme, devralma ve bölünmelerin gerçekleştirilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık hizmeti şirketin mevcut işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, yapılacak işlemlerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi, ihtiyaç duyulan konularda raporlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk alanındaki gelişmeler konusunda şirketlerin bilgilendirilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır. Gerçek kişi müvekkiller için ise gereksinim duydukları her konuda hukuki anlamda yol göstericilik ve hukuki bilgi akışı sağlanmaktadır.

FAALİYET ALANLARI:
- İŞ HUKUKU
- TİCARET HUKUKU
- ENERJİ HUKUKU
- AİLE HUKUKU
- TAZMİNAT HUKUKU
- MİRAS HUKUKU
- TÜKETİCİ HUKUKU
- BİLİŞİM HUKUKU
- FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
- İDARE HUKUKU
- VERGİ HUKUKU
- CEZA HUKUKU

DEPARTMAN SORUMLUSU: Av. Adem Doğruer

YÖNETİCİ AVUKAT: Av. Burçin Bayburtlu

AVUKATLAR: Av. Kemal Bolbey, Av. Deniz Esmer Şengül, Av. Abdullah Karakoç, Av. Öykü Eyüpoğlu